Rövid történeti visszapillantás

 

1974. július 8-án Budapesten öt szakember megalakította a Gyermekideggyógyászati, Idegsebészeti és Pszichiátriai Szekciót. A tagjaink által előszeretettel „Háromlábú szekció”-nak nevezett tudományos társaság beceneve onnan származik, hogy három anyatársaság kebelében működött.

Ezek: a Magyar Gyermekorvosok Társasága, Magyar Idegsebészeti Társaság és a Magyar Ideg-és Elmeorvosok Társasága.

 

Az alapító tagok:

 

Szénásy József gyermekideggyógyász, Országos Idegsebészeti Tud. Intézet, Bp.

 

 

Máttyus Adorján gyermekideggyógyász, Heim Pál Kórház, Budapest

 

György Ilona gyermekideggyógyász, Debreceni Egyetem Gyermekklinika

 

Paraicz Ervin gyermekidegsebész, Orsz. Idegsebészeti Tudományos Intézet, Bp

 

Brunecker Györgyi gyermekpszichiáter, Fővárosi Mentálhigienes Központ

 

Az alapító tagokról készült tablóhoz Brunecker Györgyi képét nem sikerült megszerezni.

 

 

Az alapítás motorja Szénásy professzor volt, aki vállalta a hivatalos szervekkel szükséges tárgyalást és levelezést.

A delegált vezetőség úgy állapodott meg, hogy a szekciót egyikük titkári minőségben vezeti kétéves váltásban. Első titkárunk Szénásy József volt, aki a szekció célkitűzéseit a következőkben foglalta össze:

 

·         A három, gyermekekkel foglalkozó határterületi subspecialitás szakembereinek összefogása

·         A szakmák hazai fejlődésének elősegítése

·         Tudományos ülések rendezése

·         Továbbképző előadások, tanfolyamok szervezése

·         Állásfoglalás a három subspecialitást érintő szakmapolitikai kérdésekben

 

Szénásy professzor lelkesedésének, szervezőkészségének és áldozatos munkájának köszönhetően a szekció élete gyorsan beindult. Működésének első évében már öt alkalommal rendezett egynapos tudományos ülést, és 1975-ben sor került gyermekneurológiai tanfolyamra is. A szekció tagjaival körlevelek kibocsájtásával kommunikáltunk.

Szénásy professzor tevékenysége a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére is kiterjedt. Szervezésében 1975 nyarán 12 magyar orvos vett részt a III. Nemzetközi Prágai Gyermekneurológiai  Szimpóziumon. Ezekben az években nemzetközi tudományos ülésre eljutni csak néhány kiváltságosnak volt módja. A kétévente rendezett prágai kongresszusokra meghívták Európa vezető szakembereit, így számunkra sokat jelentett, hogy az ő szájukból a legfrissebb tudományos eredményeket hallhattuk. Ezt követően a magyar gyermekneurológusok és gyermekpszichiáterek részvétele a prágai kongresszuson hagyománnyá vált.

 

Első, többnapos hazai tudományos ülésünket a gyermekpszichiáter Varga Miklós rendezte Szegeden 1976-ban. Az ülés sikere arra ösztönözte a vezetőséget, hogy évente szervezzen - változó helyszínnel - többnapos kongresszust.

A Szekció két nemzetközi kongresszust is szervezett Budapesten. 1979-ben egy gyermekneurológiai tárgyút Máttyus professzor vezetésével, majd Paraicz professzor jóvoltából az Európai Gyermekidegsebészeti Társaságét. Az évek során a Szekció, majd a Társaság tudományos üléseire a gyermekneurológia és pszichiátria számos európai kiválóságát hívtuk meg referátumok tartására.

 

Szénásy professzor már 1976-ban kezdeményezte az Egészségügyi Minisztériumban, hogy  gyermekideggyógyászatból is engedélyezzék szakvizsga letételét.  Fáradozása 1984-re járt sikerrel. Azóta több, mint 80 szakorvosunk van. A gyermekpszichiáterek szakvizsgája régebbi keletű, már a szekció megalakulása előtt létezett.

 

A 80-es években egy-egy kongresszusunkon a résztvevők száma meghaladta a 250-et. A számbeli gyarapodás és a szakmák egyre növekvő elismertsége kézenfekvővé tette az önállósodást. A szervezés adminisztratív feladatait ekkor is Szénásy professzor vállalta magára. 1990. november 23-án a szekció társasággá alakult. Alakuláskor a belépők száma 182 fő volt. A taglétszám azóta folyamatosan gyarapodik.