Társaságunk alapszabályának kivonata

 

Célunk lényegében azonos a rövid történeti visszapillantásban említett, Társaságunk alapítását megelőző szekció céljaival

 

Működési szabályzat

 

A társaság két tagozatban működik:

 

Gyermekneurológiai-és Idegsebészeti Tagozat

 

Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Tagozat

 

A két tagozat külön-külön 5 tagú vezetőséget választ. A vezetőség saját soraiból jelöli ki a tagozat elnökét és titkárát.

A Társaság két tagozata felváltva adja a közös elnököt, aki egyúttal az egyik tagozat elnöke is. A társaság főtitkára a másik tagozat aktuális titkára.

A két tagozat közösen választja meg a 3 tagú etikai bizottságot és a 3 tagú felügyelő bizottságot.

Közös a társaság pénztárosa is.

A két tagozat külön gazdasági egység, külön folyószámlával rendelkezik.

A közös kiadásokhoz (MOTESZ tagdíj, kongresszusi szervezés stb.) mindkét tagozat taglétszáma arányában hozzájárul, de egyébként pénzfelhasználását önállóan dönti el.

Évente rendezünk 2 és fél napos közös kongresszust. A kongresszusok szervezését a két tagozat felváltva vállalja.

A kongresszusokon sor kerül a Társaság közgyűlésére, amikor a vezetőség beszámol az elmúlt évi munkáról.